• آمار و احتمال و آنالیز ترکیبی

آمار و احتمال و آنالیز ترکیبی


  • 192,000 تومان


تعداد جلد:  ۱
تعداد حلقه:  ۵
دسته بندی:‌  مبحثی
کیفیت:‌  FULL HD
ویژه کنکور سال ۱۳۹۷
قابل استفاده برای  داوطلبان کنکور، دوم دبیرستان، سوم دبیرستان، پیش دانشگاهی
تست های حل شده:‌  تست های سال های اخیر کنکور