• دانشگاه شهید بهشتی-مرکز رشد فناوری
  • نشانی رایانامه : info at afbaedu.com
  • شماره های تماس : 021 95110000
  • ساعات پاسخگویی : کل ایام هفته، ۲۴ ساعته