• نشانی رایانامه : info at afbaedu.com
  • شماره های تماس : ۰۲۱ ۹۵۱۱۰۰۰۰
  • ساعات پاسخگویی : کل ایام هفته، ۲۴ ساعته